top of page
slider3_edited.jpg

Şömine Montajı ve Kullanımı

2000’li yıllar insanların enerjiye olan ihtiyaçlarını ve gereksinim duydukları miktar için neler yapabileceklerini daha İyi anladıkları, farkına vardıkları yıllar olarak tarihteki yerlerini almaya başladılar.

Yaşamın kendisi olan enerjinin, sahip olduğumuz teknoloji ve onun sağladığı konfor kadar aynı zamanda çevremize nasıl bir tehdit de oluşturabildiğini daha İyi anlamaya başladık. Artık en temiz yakıt denilen doğalgazın bile atmosferimizi kirlettiği, daha önemlisi yerine konulamayan ve tüketildikleri miktarda çevre değişikliklerini dahi tetikleyebilen, petrol dahil tüm fosil yakıtların zararlarını biliyoruz, görüyoruz. Bu enerji kaynaklarını kontrol edebilmek için işlenen insanlık ayıplarını ise söylemeye dahi gerek yok.

Oysa, nüfus yoğunluğu bakımından oldukça fazla miktarda enerji kaynağına ihtiyaç duyan birçok Avrupa ülkeleri, başta Almanya, Fransa ve İtalya olmak üzere çoktan ‘alternatif enerji’ kaynaklarına ve teknolojilerine yatırım yapıyorlar. Hükümetler vatandaşlarının bu kaynaklara dönmesi için %50′ ye varan teşvikler veriyorlar.

Bu kaynakların başında ‘yenilenebilen’ ve yandığında emisyon değerleri olarak tamamen doğal yani tabiata ait gazları İçeren ‘odun’ geliyor. Odun doğru yandığında karbonmonoksit yerine karbondioksit üretiyor. Karbondioksit ise hepimizin daha ilkokulda öğrendiği doğal tabiat döngüsünde oksijene dönüşüyor. Üstelik odun, tükenen bir yakıt değil, yerine konulabilen tek enerji kaynağı.

Elbette odunlu çalışan cihazların verimliliği, emisyon değerleri ‘EN 13229’ , ‘Flamme Verte’ gibi uluslar arası norm ve standartlar doğrultusunda ulusal merciler ile sivil toplum örgütlerince denetleniyor ve sertifikalandırılıyor – İnsanlar bu konuda bilinçlendiriliyor ve bilinçli davranmaya teşvik ediliyor.

Biz de kendi üzerimize düşen görevi çevreye saygılı yeşil ürünler kullanarak yerine getirmeye çalışıyoruz. Siz de, sadece sertifikalı ürünleri kullanarak bu ortak bilince katılın, destek verin.

şömine montajı

Teknik Özellikler

AB Normlarında Sadece Bir Odun Şöminesi ile Isınma Mucizesi

 • Evinizin ısınma ihtiyaci ve doğal şartlarına uygun bir şömine haznesi seçilir.

 • Şöminenin monte edileceği yer ile ısının dağılacağı odalar arasında ısı transferini sağlayacak boruların geçeceği boşluklar bırakılır.

 • Şömine haznesinde oluşan ısıyı emerek,diğer mekanlara dağıtacak fan sistemi ve dağıtım ünitesinin yeri planlanır.

 • Yerden aldığı soğuk havayı izolasyon odasında ısıtıp, termostatlı fan sistemi sayesinde tüm eve dağıtır.

 • Bu işlemler esnasında ısınan hava kesinlikle bacadan dışarı çıkmaz.

 • Size sadece 4-8 saat ara ile hazneye odun ilave edip bu sıcaklığı yaşamak kalır.

 • Bu sistem ile 250m2 kapalı alanı ısıtabilir ve 5 ayrı odaya ısı dağıtımı yapabilirsiniz.

 • Yeryüzündeki en ekonomik ısınma tekniği sizler için.

şömine teknik özellikleri

Kapalı Sistem Haznelerin Montajı

Baca Montaj Kiti (Haznenin bacaya bağlanarak çalışır hale gelmesi için gerekli olan malzeme ve işçilikler)

 • Hazne subasmanı tablası üzerine monte edilir.

 • Üst çıkışına baca çapına uygun adaptör yerleştirilir.

 • Çelik esnek (flex) boru adaptör üzerine takılıp, bacaya giriş yapılır.

 • Adaptör ile borunun buluştuğu noktaya “Mastic refrakter” ile sıvama yapılır. Bu işlemin amacı olası duman sızmasını önlemektir.

 • Borunun bacaya giriş yaptığı yerin çevresi baca harcı ile sıvanarak olası geri tepme önlenir.

 • Şömine üst paneline, hazne kapasitesine uygun ısı çıkış menfezi takılır.

 

Bu işlemler sonucu şömineniz sorunsuz bir şekilde çalışır hale gelmiştir.

2) İzolasyonlu “ISI ODASI” yapımı. Şöminenin üst panelinde biriken yüksek ısı size sorun yaratmadan ve kayba uğramadan nasıl ulaşır?

 • Şömine üst panelinde galveniz profiller ile bir odacık oluşturulur.

 • Bu odacık içi komple “yüksek densitili” ve özel folyo kaplı “800 derece” ısıya dayanıklı paneller ile kaplanır.

 • Panellerin birleşme noktaları “Özel Folyo Bandı” ile izole edilir.

 • Hassas noktalar “Fibre Seramik” levhalar ile takviye edilir.

 • Bu işlemler eksiksiz bir şekilde “TEKNİK ŞÖMİNE” tarafından yapıldığı takdirde, şöminenin yüksek değerli tüm ısısından, hiç bir kayıp olmadan istifade edilir. Ayrıca bu yüksek ısının dekorasyona vereceği hasar önlenirken, ısı tahliyesi istenilen noktadan yapılarak mükemmel performans sağlanır.

Amaç: Özel alaşımlı döküm haznelerde, sadece odun yakarak oluşan “yüksek” ısının, son derece ekonomik ve pratik bir yöntem ile sizlere ulaşmasıdır. Az miktarda odun yakarak, maksimumda “kalori” elde etmeye dayalı bu sistem mekanınızı ısıtırken, sizlere son derece güvenilir ve keyifli bir ortam sunmakla kalmayıp konunun esasını teşkil eden “ekonomi” yi sağlar.

Tüm dünyanın yaşadığı “ sıcak, keyifli ve ekonomik” yaşam sizleri bekliyor.

Şömine Soba Nedir?

Şömine soba; bir ısınma aracı, sıcak bir mobilya, bir prestij objesi, evin merkezidir. Şömine sobalar; yanma odasını da içeren, bir gövde ve dış kabuktan oluşur. Dış kabuk ve gövde arasında, yükselen hava ısınarak yukarıdaki deliklerden dışarı çıkar. Dış kabuk ısısı (60 C+) oda ısısını geçmez.

Klasik bir şömine soba, aşağıdaki bölümleri içerir:
Altta odun koyma gözü – Ortada yanma odası – Üstte sıcak kabin.

Duman; şömine içinde dolaştırılarak, bacanın dumanı çekmesi geciktirilir ve tam bir yanma sağlanır. Dolayısı ile ısı ortam içinde kalır ve ısı kaybı önlenir. Bu sayede; zehirli gazlarında tamamına yakın bir kısmı yakılarak, çevreye zarar vermesi önlenir. Yanma odası, ateş tuğlası ile örtülü olup, camları da yüksek ısıya dayanıklıdır. Dış yüzey, ısıya dayanıklı özel bir boya ile boyanmıştır.

Şömine sobalarının iki tipi vardır;

1. Bu tiplerin kapıları, kendiliğinden kapanır ve kapalı olarak yakılması öngörülmüştür. Bu tipler müşterek bacaya bağlanabilir.

2. Bu tiplerin kapıları, açık yada kapalı olarak kullanılabilir. Fakat, müstakil bacaya bağlanmalıdır. Aynı bacaya, başka soba vb. bağlanamaz.

 

Her iki tip şömine soba, bacaya en kısa yoldan bağlanmalıdır. Boru baca çıkışına hiçbir şekilde alçalarak bağlanmamalıdır.

Yangın Önlemleri

 

Isıya hassas zeminler (halı, parke vb.) için, şöminenin altına bir izolasyon plakası koymak gerekir. Halı gibi kolay yanan yer döşeme malzemeleri; şöminenin önünden en az 50 cm. mesafeye konmalıdır. Mobilya ve benzeri eşyalarda; şömineden, en az 80 cm. ara bırakılarak yerleştirilmelidir.

Şömine yanarken, kül çekmecesinin takılı olması gereklidir. Çünkü, bu çekmece; aynı zamanda zemine karşı ısı koruma tablası olarak, görev yapmaktadır. Kapıları açık olarak, yakılan şömine sobalarda; kıvılcım ve ateş sıçramalarına dikkat edilmelidir.

Hava Ayarı

Ana hava ayar elemanları: Kül çekmecesinin üzerinde bulunur ve alttan ızgara kanalı ile hava girişini sağlar. Bu hava ayarı, sadece kömür yakarken kullanılmalıdır. Bu nedenle kül çekmecesinin çok dolu olmamasına dikkat edilmelidir. Odun yakılırken, bu havalandırma düğmesi kapalı tutulmalıdır. Aksi halde, odun sarfiyatı artar ve şömine fazla ısınır ve şömineye zarar verir.

İkinci hava ayar elemanları: Üstte sıcak kabinde bulunur ve hava bu kanaldan, yanma odasına üstten girerek tam bir yanma sağlar. Bu hava ayarı daima açık tutulmalıdır.

İlk Kullanım

Şömine soba; ilk yakılışından, yanma odası kapıları hafif açık durmalıdır. Bununla kapılarda bulunan contaların, boyaya yapışmaması sağlanır. Boya; birkaç saat sonra, iyice sertleştikten sonra kapılar iyice kapatılmalıdır. İlk yanma sırasında; boyanın sertleşmesi aşamasında, bir miktar boya kokusu hissedilir ki, bu normaldir. Şömine soba; biraz gazete kağıdı ve birkaç ince tahta parçası ile yakılmalıdır. Tahta parçaları alev aldıktan sonra, 2-3 parça odun atılmalıdır. Normal yakım esnasında da; şömine sobaya 3 parçadan fazla odun atılmamalıdır. Eğer çok odun atılıp, ana hava ayarları ve kül çekmecesi açık bırakılıyorsa, kontrolsüz ve kuvvetli bir yanma olur ki; bu odun tüketimini arttırır ve şömine sobada, bacada hasara sebep olur. Baca çekişi kuvvetli ise; çıkış borusundaki klape ile hava çekişi ayarlanmalıdır. Islak odun, çöp, kimyevi maddeler kesinlikle kullanılmamalıdır. Odunlar, dışarıda üstü kapalı bir yerde depolanmalı ve son iki gün içeri alınmalıdır. İçeride depolanan odunlar, çok kuru olacağından çok çabuk yanar ve yakıt sarfiyatı artar.

Bakım

Şömine sobalar; kaliteli mamuller olup, normal kullanımda herhangi bir zarara uğramazlar. Aşırı ısınmada oluşabilecek, renk değişmeleri sprey boya atılarak giderilebilir. Şömine sobalar; senede bir kere temizletilmelidir.

Şömine montajı, bakımı ve kullanımı hakkında detaylı bilgi edinin.

bottom of page