top of page

Ana Sayfa  >  Hakkımızda  >  Aydınlatma Metni

slider3_edited.jpg

Aydınlatma Metni

Madkuzu Şömine Mermer Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi (“Mad Şömine”) Erler Mahallesi, Eskişehir Yolu, Üstün Dekocity AVM D:36 Ümitköy, Ankara adresinde faaliyet gösteren bir şömine, mermer ve aksesuar firmasıdır. İnternet sitemiz üzerinden işlenen verileriniz kapsamında veri sorumlusu sıfatını taşımaktayız.

Bizlere sağlanan kişisel verilerinizi koruma sorumluluğumuzu gözeterek İşbu Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”) ile sizleri işlediğimiz kişisel verilerinizi nasıl işlediğimiz, kimlere aktardığımız ve bu verilere ilişkin haklarınız hakkında bilgilendirmek istiyoruz.

Kişisel Veriler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“Kanun”) belirtildiği üzere kimliği belirli ya da elimizde bulunan veya erişimimizin bulunduğu verilerden kimliği belirlenebilecek bir gerçek kişiye ait olan bilgiler anlamına gelmektedir.

Çerezler, İnternet sitelerindeki çevrimiçi deneyiminizi size uygun hale getirmek, kolaylaştırmak ve sizi hatırlamak amacıyla bizlere ulaştırdığınız bilgilerdir. Çerezlere ilişkin ayarlarınızı internet tarayıcınız üzerinden istediğiniz zaman ve istediğiniz biçimde düzenleyebilirsiniz.

Değişiklik durumunda; işbu Aydınlatma Metni’ni bu sayfada ve/veya makul herhangi bir ortamda, her zaman güncelleyebiliriz. Bu konuya ilişkin olarak, eğer kişisel verileriniz mevcut ise bu güncellemeye ilişkin olarak tarafınıza e-mail aracılığıyla bildirimlerde bulunulur. Eğer kişisel verileriniz tarafımızda mevcut değilse, internet sitemiz üzerinden toplamış olduğumuz verileriniz anonimleştirilmiş veya imha edilmiştir.

Kişisel Verileriniz; internet sitemiz aracılığıyla, aşağıdaki işleme amaçları ve hukuki sebepler doğrultusunda işlenmektedir:

1. İletişim formu aracılığıyla; sizlerle iletişim kurmuş olduğunuz amaca yönelik olarak cevap verebilmek amacıyla

Hukuki Sebebimiz:

 • Kanun’un 5. maddesinin 1. fıkrası uyarınca: Açık Rıza

 • Kanun’un 5. Maddesinin 2. Fıkrasının (f) bendi uyarınca: İlgili Kişinin Temel Hak ve Özgürlüklerine Zarar Vermemek Kaydıyla, Veri Sorumlusunun Meşru Menfaatleri İçin Veri İşlenmesinin Zorunlu Olması

2. Haberler, araştırmalar, etkinlik davetleri, bültenler ve hukuki gelişmeler ile ilgili bilgilendirme yapabilmek amacıyla

Hukuki Sebebimiz:

 • Kanun’un 5. Maddesinin 1. Fıkrası uyarınca: Açık Rıza

3. Sizlere hizmet sunabilmek için kurduğumuz iş ilişkisi amacıyla

Hukuki Sebebimiz:

Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrasının (ç) bendi uyarınca: Hukuki Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi İçin Zorunlu Olması

https://www.madsomine.com/ internet sitesi üzerinden doldurmuş olduğunuz formlar ve Mad Şömine’ye ait LinkedIn, Facebook, Twitter, Youtube ve Instagram hesaplarında ve websitemizde yer alan “takip et” butonuyla duyurularımızı takip etmek için kaydolmanız halinde kişisel verilerinizi elde etmekteyiz.

Bunun yanında, kurmuş olduğumuz iş ilişkisi amacıyla elektronik olmayan yollarla kişisel verilerinizi bize iletmiş olmanız sebebiyle de ilgili bilgileri elde etmekteyiz.

Kişisel Verilerinizin Aktarımı:

Kişisel verileriniz, sizlere gerekli yanıtların hazırlanması, haberlerin, bültenlerin, araştırmaların, etkinlik davetlerinin ve hukuki gelişmelerin bilgilendirmesinin yapılabilmesi amacıyla, Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrasının (f) bendi; “İlgili Kişinin Temel Hak ve Özgürlüklerine Zarar Vermemek Kaydıyla, Veri Sorumlusunun Meşru Menfaatleri İçin Veri İşlenmesinin Zorunlu Olması” hukuki sebebine dayanarak yalnızca Mad Şömine adı altında çalışan ekip ile paylaşılmaktadır.

Kişisel verilerinizi asla ticari veya ticari olmayan amaçlarla başka bir yere aktarmamakta ve güvenli bir şekilde korunmasını sağlamaktayız. Açık rızanıza dayanarak işlemiş olduğumuz her kişisel veriniz için her zaman rızanızı geri alma hakkınız mevcut olmakla birlikte, sizleri bu konuya ilişkin olarak size iletilen dokümanların alt kısmında da ayrıca bilgilendirmekteyiz.

6698 Sayılı Kanun’un 11. maddesine göre:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme;

 • Kişisel verilerinizin işlenmesi halinde buna ilişkin bilgi talep etme;

 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme;

 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme;

 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme;

 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda öngörülen koşullara uygun olarak kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme;

 • Eksik veya yanlış olarak işlenmiş kişisel verilerinizin düzeltildiğinin ve kişisel verilerinizin silindiğinin yahut yok edildiğinin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme;

 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonuç ortaya çıktığına inandığınız hallerde, otomatik yollarla işleme neticesinde çıkan sonuçlara itiraz etme;

 • Kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini

talep etme hakkınız bulunmaktadır.

Veri Sahibi İlgili Kişinin Başvurusu:

Yukarıda yer alan haklarınızı kullanmak için yazılı olarak Erler Mahallesi, Eskişehir Yolu, Üstün Dekocity AVM D:36 Ümitköy, Ankara adresine veya info@madsomine.com mail adresine başvurabilirsiniz. Başvurunuzun ayrıca bir maliyet gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre sizlere bu konuda bilgilendirme yapılacaktır.

Şömine montajı, bakımı ve kullanımı hakkında detaylı bilgi edinin.

bottom of page