top of page

Ana Sayfa  >  Hakkımızda  >  Şartlar ve Koşullar

slider3_edited.jpg

Şartlar ve Koşullar

www.madsomine.com alan adlı web sitesini (Web Sitesi) kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Bu Web Sitesi'nde sunulan hizmetlerden yararlananlar veya herhangi bir şekilde Web Sitesi'ne erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır.

Madde 1 - Sözleşme Tanımları

Web Sitesi: www.madsomine.com  alan adlı web sitesidir.

Şirket: Madkuzu Şömine Mermer Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Kullanıcı: Şirket'e ait ürün ve/veya hizmetleri kullanan kişilerdir.

İçerik: Web Sitesi'nde ve/veya herhangi bir web sitesinde yayımlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, program, rakam, fiyat vs. görsel, yazınsal ve işitsel imgelerdir.

Politika: Web Sitesi'nde bulunan Gizlilik Politikası'dır.

Kişisel Bilgi: İsim, kimlik numarası, doğum yeri ve tarihi, anne kızlık soyadı, biyometrik kayıtlar gibi kişiyi tanımlamakta kullanılabilecek ve kişi ile bağlantılı veya bağlantılı olabilecek her türlü medikal, eğitimsel finansal ve istihdam verileri gibi bilgiler dahil olmak üzere, kişi hakkında herhangi bir kurum tarafından toplanan tüm bilgilerdir.

Mücbir Sebep: İşbu sözleşmenin 6. maddesinde yer alıp sözleşmeden doğan yükümlülükleri ifa etmeyi imkansız hale getiren sebepler.

 

Madde 2 - Sorumluluklar

 

2.1. Şirket, fiyatlar ve sunulan ürün ve hizmetler üzerinde değişiklik yapma hakkını her zaman saklı tutar. 

 

2.2. Şirket, üyenin sözleşme konusu hizmetlerden, teknik arızalar dışında yararlandırılacağını kabul ve taahhüt eder.

 

2.3. Kullanıcı, sitenin kullanımında tersine mühendislik yapmayacağını ya da bunların kaynak kodunu bulmak veya elde etmek amacına yönelik herhangi bir başka işlemde bulunmayacağını aksi halde ve üçüncü kişiler nezdinde doğacak zararlardan sorumlu olacağını, hakkında hukuki ve cezai işlem yapılacağını peşinen kabul eder. 

 

2.4. Kullanıcı, site içindeki faaliyetlerinde, sitenin herhangi bir bölümünde veya iletişimlerinde genel ahlaka ve adaba aykırı, kanuna aykırı, üçüncü kişilerin haklarını zedeleyen, yanıltıcı, saldırgan, müstehcen, pornografik, kişilik haklarını zedeleyen, telif haklarına aykırı, yasa dışı faaliyetleri teşvik eden içerikler üretmeyeceğini, paylaşmayacağını kabul eder. Aksi halde oluşacak zarardan tamamen kendisi sorumludur ve bu durumda Web Sitesi yetkilileri, bu tür hesapları askıya alabilir, sona erdirebilir, yasal süreç başlatma hakkını saklı tutar. Bu sebeple yargı mercilerinden etkinlik veya kullanıcı hesapları ile ilgili bilgi talepleri gelirse paylaşma hakkını saklı tutar.

 

Madde 3 - Fikri Mülkiyet Hakları

 

3.1. İşbu Web Sitesi’nde yer alan ünvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, ürün, ürün görselleri, ürün adları, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz tüm fikri mülkiyet hakları site işleteni ve sahibi firmaya veya belirtilen ilgilisine ait olup, ulusal ve uluslararası hukukun koruması altındadır. İşbu Web Sitesi’nin ziyaret edilmesi veya bu Web Sitesi’ndeki hizmetlerden yararlanılması söz konusu fikri mülkiyet hakları konusunda hiçbir hak vermez.

 

3.2. Web Sitesi’nde yer alan bilgiler hiçbir şekilde çoğaltılamaz, yayınlanamaz, kopyalanamaz, sunulamaz ve/veya aktarılamaz. Web Sitesi’nin bütünü veya bir kısmı diğer bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz. Bu gibi işlemlerden doğan zararlara ilişkin şirket tüm haklarını saklı tutar.

 

Madde 4 - Gizli Bilgi

 

4.1. Şirket, Web Sitesi üzerinden Kullanıcı'ların ilettiği kişisel bilgileri üçüncü kişilere açıklamayacaktır. Bu kişisel bilgiler, kısaca ‘Gizli Bilgiler’ olarak anılacaktır.

 

4.2. Kullanıcı, sadece tanıtım, reklam, kampanya, promosyon, duyuru vb. pazarlama faaliyetleri kapsamında kullanılması ile sınırlı olmak üzere, Web Sitesi’nin sahibi olan Şirket'in kendisine ait iletişim, portföy durumu ve demografik bilgilerini iştirakleri ya da bağlı bulunduğu grup şirketleri ile paylaşmasına muvafakat ettiğini kabul ve beyan eder. Bu kişisel bilgiler Şirket bünyesinde müşteri profili belirlemek, müşteri profiline uygun promosyon ve kampanyalar sunmak ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla kullanılabilecektir.

 

4.3. Şirket, Gizlilik Politikası'nda belirtilen istisnai hallerin gerçekleşmesi durumunda Kullanım Şartları Sözleşmesi ve Gizlilik Politikası hükümleri dışında kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilirler.

 

Madde 5 - Garanti Vermeme

 

5.1. Şirket tarafından sunulan hizmetler "olduğu gibi” ve "mümkün olduğu” temelde sunulmakta ve pazarlanabilirlik, belirli bir amaca uygunluk veya ihlal etmeme konusunda tüm zımni garantiler de dahil olmak üzere hizmetler veya uygulama ile ilgili olarak (bunlarda yer alan tüm bilgiler dahil) sarih veya zımni, kanuni veya başka bir nitelikte hiçbir garantide bulunmamaktadır. 

 

Madde 6 - Kayıt ve Güvenlik 

 

6.1. Kullanıcı, doğru, eksiksiz ve güncel kayıt bilgilerini vermek zorundadır. Aksi halde işbu sözleşme ihlal edilmiş sayılacak ve Kullanıcı bilgilendirilmeksizin hesap kapatılabilecektir.

 

6.2. Kullanıcı, site ve üçüncü taraf sitelerdeki şifre ve hesap güvenliğinden kendisi sorumludur. Aksi halde oluşacak veri kayıplarından ve güvenlik ihlallerinden veya donanım ve cihazların zarar görmesinden Şirket sorumlu tutulamaz.


Madde 7 - Mücbir Sebep

 

7.1. Tarafların kontrolünde olmayan; tabii afetler, yangın, patlamalar, iç savaşlar, savaşlar, ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev, lokavt, salgın hastalıklar, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi gibi sebeplerden dolayı sözleşmeden doğan yükümlülükler taraflarca ifa edilemez hale gelirse, taraflar bundan sorumlu değildir. Bu sürede tarafların işbu sözleşmeden doğan hak ve yükümlülükleri askıya alınır. 

 

Madde 8 - Sözleşmenin Bütünlüğü ve Uygulanabilirlik

 

8.1. İşbu sözleşme şartlarından biri, kısmen veya tamamen geçersiz hale gelirse, sözleşmenin geri kalanı geçerliliğini korumaya devam eder.

 

Madde 9 - Sözleşmede Yapılacak Değişiklikler

 

9.1. Şirket, dilediği zaman Web Sitesi'nde sunulan hizmetleri ve işbu sözleşme şartlarını kısmen veya tamamen değiştirebilir. Değişiklikler sitede yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Değişiklikleri takip etmek Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Kullanıcı, sunulan hizmetlerden yararlanmaya devam etmekle bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır.

 

Madde 10 - Sözleşmenin Devri

 

10.1. Şirket, bu sözleşmeyi bildirimsiz olarak istediği zaman kısmen veya bütünüyle devredebilir. Ancak kullanıcı, işbu sözleşmeyi veya herhangi bir kısmını başka bir tarafa devredemez. Bu türden bir devir girişimi geçersizdir.

 

Madde 11 - Tebligat

 

11.1. İşbu sözleşme ile ilgili taraflara gönderilecek olan tüm bildirimler, Şirket'in bilinen elektronik posta adresi ve kullanıcının üyelik formunda belirttiği elektronik posta adresi vasıtasıyla yapılacaktır. Kullanıcı, üye olurken belirttiği adresin geçerli tebligat adresi olduğunu, değişmesi durumunda 5 gün içinde yazılı olarak diğer tarafa bildireceğini, aksi halde bu adrese yapılacak tebligatların geçerli sayılacağını kabul eder.

 

Madde 12 - Yürürlülük ve Kabul

 

12.1. İşbu Kullanım Şartları Sözleşmesi, Şirket tarafından Web Sitesi içeriğinde ilan edildiği tarihte yürürlülük kazanır. Kullanıcı'lar, işbu sözleşme hükümlerini Web Sitesi'ni kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. Şirket, dilediği zaman işbu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir, değişiklikler, sürüm numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek Web Sitesi üzerinden yayımlanır ve aynı tarihte yürürlüğe girer.

 

Madde 13 - Delil Sözleşmesi

 

13.1. Taraflar arasında işbu sözleşme ile ilgili işlemler için çıkabilecek her türlü uyuşmazlıklarda tarafların defter, kayıt ve belgeleri ile ve bilgisayar kayıtları ve faks kayıtları 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca delil olarak kabul edilecek olup, Kullanıcı bu kayıtlara itiraz etmeyeceğini kabul eder.

 

Madde 14 - Uyuşmazlıkların Çözümü

 

14.1. İşbu sözleşmenin uygulanmasından veya yorumlanmasından doğacak her türlü uyuşmazlığın çözümünde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

Şömine montajı, bakımı ve kullanımı hakkında detaylı bilgi edinin.

bottom of page